Industriële installaties

Een overzicht van onze industriële installaties

Dit is een overzicht van slechts enkele van onze referenties. Onder meer een autonoom batterij systeem in Kenia. Zowel dak- als grondopstellingen in zowel Brussels, Vlaanderen als Wallonië.

(*) Harvestments bvba (vertegenwoordigd door haar directeur Benoit Stroobandt), die een moedermaatschappij is van Ministry Of Solar ™ bvba, was nauw betrokken bij de onderhandelingen, de ontwikkeling en de financiering van het fotovoltaïsch project als tussenpersoon. Harvestments bvba, investeerde door haar deelname in Building Solar II bvba, ook in het fotovoltaïsch project.