Subsidies, certificaten en andere voordelen

Subsidies en voordelen voor industriële zonnepaneel installaties

Groenestroomcertificaten in het Vlaams Gewest

PV-installatie waar het maximum AC-vermogen van de omvormers meer dan 10kW is.

 • Groenestroomcertificaten aan 93 EUR
 • Duurtijd 15 jaar vóór april 2018, daarna 10 jaar duurtijd
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x bandingfactor x 93EUR = steun
 • Vanaf April 2018 iets hogere bandingfactoren en indien project met burgerparticipatie
vanaf aug 2019 vanaf jan 2020 vanaf april 2020
Totaal vermogen omvormers Bandingfactor EUR/MWh Bandingfactor EUR/MWh Bandingfactor EUR/MWh
10kW < x ≤ 40kW 0,295 27,435 0 0 0 0
40kW < x ≤ 250kW 0,572 53,196 0,482 44,826 0,461 42,873
250kW < x ≤ 750kW 0,595 55,335 0,273 25,389 0,255 23,715
>750kW Aan te vragen Aan te vragen Aan te vragen Aan te vragen Aan te vragen Aan te vragen

Bron : Vreg , Bandingfactoren , Fluvius, Evaluatierapporten VEA

Groene stroom in Brussel

Alle PV-installaties hebben recht op steun in het Brussels Gewest.

 • Groenestroomcertificaten aan 65EUR, maar marktprijs c. 91EUR (onderhevig aan schommelingen)
 • Duurtijd 10 jaar
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x toekenningsgraad x 91EUR = steun

Het huidige regime wordt aangehouden tot 1 januari 2021. Op die datum treedt een nieuw regime in werking met waarden die op 1 sept 2020 zullen worden gecommuniceerd.

 • Onderverdeling in meerdere categorieën
 • Nieuwe coëfficiënten enkel van toepassing op nieuwe installaties
Vanaf 02/2016 Toekenningsgraad
Vermogenscategorie GSC/MWh EUR/MWh
≤ 5kWp 3 195 of 270
> 5kWp 2,4 156 of 216
Vanaf 01/2021* Toekenningsgraad
Vermogenscategorie GSC/MWh EUR/MWh
 x ≤ 6kWp 2,5 162,5 of 227,5
6kWp < x ≤ 12kWp 2,1 136,5 of 191,1
12kWp < x ≤ 50kWp 2,1 136,5 of 191,1
50kWp < x ≤ 100kWp 1,7 110,5 of 154,7
100kWp < x ≤ 250kWp 1,6 104 of 145,6
> 250kWp 1,4 91 of 127,4

*vermoedelijke waarden

Bron : Brugel

Groenestroomcertificaten in Wallonië

Fotovoltaische installatie met een maximum paneelvermogen  van meer dan 10kWp.

 • Groenestroomcertificaten aan 65EUR
 • Duurtijd 10 jaar
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x bandingfactor x 65EUR = steun
 • Reservatie aanvraag groenestroomcertificaten noodzakelijk
 • Beperkte portefeuille aan groenestoomcertificaten per jaar
Bandingfactor kECO Reservatie

Na 01/01/19

EUR/MWh Reservatie

Na 01/07/19

EUR/MWh Reservatie

Na 01/01/20

EUR/MWh
10kWp < x ≤ 250kWp 0,82 53,30 0,79 51,35 0,79 51,35
250kWp < x ≤ 500kWp 0,66 42,90 0,63 40,95 0,63 40,95
500kWp < x ≤ 750kWp 0,66 42,90 0,63 40,95 0,63 40,95
750kWp < x ≤ 1MWp 0,66 42,90 0,63 40,95 0,63 40,95
>1MWp 0,49 31,85 0,47 30,55 0,47 30,55

Bron : SPW , énergie en Wallonie (État de l’enveloppe) , énergie en Wallonie (La réservation)

Extra voordelen energiebesparende en duurzame investeringen

Federaal

Verhoogde investeringsaftrek van 13,5% (2015)
Bron : Federale Overheidsdienst Financiën

Sector specifieke steun

VLIF steun in landbouw
Bron : Departement Landbouw & visserij