Subsidies

Subsidies en voordelen

De wetgeving en de mate waarin subsidies worden toegekend door de verschillende overheden in België wisselt regelmatig. Daarom houden we op deze pagina bij per gewest wat de huidige situatie is. 

U kunt uiteraard altijd terecht bij Ministry of Solar voor alle courante info wanneer u een project voor ogen hebt en wil weten waarvoor u in aanmerking komt. 

Vlaams Gewest

PV-installaties met startdatum voor 17 juli 2021:

 • Projecten met omvormervermogen vanaf 10 kW
 • Groenestroomcertificaten aan 93 EUR
 • Duurtijd 15 jaar vóór april 2018, daarna 10 jaar duurtijd
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x bandingfactor x 93 EUR = steun
 • Vanaf april 2018 iets hogere bandingfactoren en indien project met burgerparticipatie
 

Vanaf voorjaar 2021: call groene stroom

 • Wedstrijd (call) om een op voorhand vastgelegd budget te verdelen
 • Projecten met omvormervermogen tussen de 25 kW en 5 MW
 • Installaties moeten voldoen aan gestelde voorwaarden
 • Bepaalt of een project al dan niet investeringssteun ontvangt
 • Minstens halfjaarlijks nieuwe call
 • Maximaal 22 EUR/MWh (berekend over 20 jaar) aan te vragen
 

De Vlaamse Regering heeft in de Septemberverklaring van 2023 aangekondigd dat er vanaf 2024 geen calls meer zullen worden georganiseerd.

Bron : Bandingfactoren , FluviusEvaluatierapporten VEKA,  Vlaanderen.be

Waals Gewest

Fotovoltaische installatie met een maximum paneelvermogen van meer dan 10kWp:

 • Groenestroomcertificaten aan 65 EUR
 • Duurtijd 10 jaar
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x bandingfactor x 65 EUR = steun
 • Reservatie aanvraag groenestroomcertificaten noodzakelijk
 • Beperkte portefeuille aan groenestoomcertificaten per jaar
 • Bandingfactor sinds januari 2023 op 0,00, zeker tot juli 2024
  
 
Bandingfactor kECOReservatie voor 01/01/2023EUR/MWhReservatie na 01/01/2023EUR/MWh
10 kWp < x ≤ 250 kWp0,149,100,000,00
250 kWp < x ≤ 1 MWp0,117,150,000,00
> 1 MWp0,085,200,000,00

Bron : SPW , énergie en Wallonie (État de l’enveloppe) , énergie en Wallonie (La réservation)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Groene stroom in Brussel.

Alle PV-installaties hebben recht op steun in het Brussels Gewest.

 • Groenestroomcertificaten aan 65 EUR bij verkoop aan Elia 
 • Marktprijs c. 90 EUR (onderhevig aan schommelingen)
 • Zelf te verkopen
 • Duurtijd 10 jaar
 • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x toekenningsgraad x 65 EUR = minimale steun
 Toekenningsgraad vanaf 01/2023Toekenningsgraad vanaf 02/2024
VermogenscategorieGSC/MWhmin. EUR/MWhGSC/MWhmin. EUR/MWh
≤ 5 kWp1,9123,52,055133,575
5 kWp < x ≤ 36 kWp1,8117,01,953126,945
36 kWp < x ≤ 100 kWp1,7110,51,01666,04
100 kWp < x ≤ 250 kWp1,491,0 0,64241,73
> 250 kWp1,278,0 0,58037,70

Bron : Brugel

MOS investeert

Ministry of Solar investeert in uw bedrijf in uw toekomst in onze planeet

Ministry of Solar investeert ook zelf in zonnepaneelprojecten, waardoor uw bedrijf kan profiteren van groene stroom zonder zelf te investeren. Bovendien bieden we ook zakelijke mogelijkheden aan via Power Purchase Agreements (PPA), waarbij Ministry of Solar de investering volledig draagt.

Ontdek hoe onze oplossingen uw bedrijf kunnen helpen om te profiteren van zonne-energie zonder voorafgaande investeringen, waardoor uw energiekosten dalen en tegelijkertijd de impact op het milieu vermindert.